Kontakt

Naša kancelária a prevádzka

POLMEX spol. s r.o. JACOVCE

Obchodno – servisné stredisko 

Horné Chlebany č.52
956 31 Horné Chlebany

Tel: +421 38 5300207

Fax: +421 38 5300207

E-mail: polmex@polmex.sk

 

Vedenie spoločnosti

Ing. Peter CAGALA - majiteľ firmy
mobil: +421 905 623 352 
E-mail: polmex@centrum.sk

 
Predaj

Ing. Marián CAGALA
mobil: +421 915 707 971 
E-mail: m.cagala@polmex.sk

Servis

Ing. Peter CAGALA ml.
mobil: +421 905 390 967
E-mail: peter.cagala@polmex.sk